Crítica de Elodi Gimeno Esteva en El solista

plou i fa sol i les bruixes es pentinen

Responder 5 3 0 0
plou i fa sol, les bruixes porten dol
0 0 0 0